2 – 21 at KKNK

2-21f-hand-as-smart-object

Those of you making it through to the KKNK this weekend, be sure to catch the production called 2 – 21:

‘n Postmodernistiese gekafoefel deur die vraagstukke en lokvalle van jong afrikaner wees. 2 – 21 is ‘n musikale garage-skouspel wat worstel tussen Hamlet en MTV en ‘n techno-abattoir vir ons heilige koeie bied.

Lees meer.

We haven’t been able to embed the video in here (Facebook doesn’t allow this….). But check it out over here. The video was produced by The President.

facebook-2-21

Watch the videoBetween 10 and 5