Bester Burke Slingers was briefed to make KykNET top-of-mind when it comes to Afrikaans by creating something that all Afrikaners, young and old, can partake in and feel proud of....

Those of you making it through to the KKNK this weekend, be sure to catch the production called 2 - 21: ‘n Postmodernistiese gekafoefel deur die vraagstukke en lokvalle van jong afrikaner wees. 2 – 21 is 'n musikale garage-skouspel wat worstel tussen Hamlet en MTV...

Between 10 and 5